Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Jelen Játékszabályzat július 28-ától lép érvénybe! Kérek minden játékost, hogy gondosan tanulmányozza át!


A szabályokat a szolgáltató bármikor módosíthatja vagy bővítheti.
A játékosok felelőssége a szabályok folyamatos nyomon követése. Minden játékos maga felel azért, hogy a szabályokat elolvassa és betartsa! Senki nem hivatkozhat arra, hogy nem ismerte a szabályokat! (lásd: 18§)


1§ Játékosi számlák

I Számla (account) megosztása
A számla megosztása szigorúan tilos. Kizárólag egy személy játszhat egy játékosi számlával. Számlamegosztás : Végleges kitiltás!

Értelmező rendelkezés: Ha a karaktert több fizikai személy használja, az számlamegosztásnak minősül! Ideértendőek a be nem jelentett karaktergondozások, más személytől való belépések a játékba, ha az adott fizikai személy is játszik ugyanazon a szerveren. Idetartoznak még a közösségi helyekről való belépések: kollégiumok, netkávézók stb. Ezen szabályok alól - csak méltányolható indoklás mellett - TGO/GO/SGO adhat írásban felmentést! Aki az engedély megérkezése előtt pl. belép máshoz, az érintett karakterek végleg kizárásra kerülnek a játékból!II Több számla - MULTI
Minden játékos csakis egy karaktert vezethet Bitefight szerverenként. A több karaktert vezető játékosok - MULTIZÓK karakterei figyelmeztetés nélkül törölhetők. Azok a karakterek, melyek csupán aranyszerzés vagy a támadások számának növelése miatt léteznek, szintén ebbe a kategóriába tartoznak.
Ha több felhasználó jelentkezik be ugyanarról a hálózati IP címről (pl: iskola, munkahely, társasház, stb.), a kérdéses felhasználóknak, magyarázatot kell adnia. Ezt a fórum Állandó Multi - Bejelentés részébe, a szabályoknak megfelelően kell írni!
Ajánlatos tartózkodni a játékosi számlák további részleteinek azonosságától, ha a felhasználó olyan IP címről jelentkezik, melyet más is használ.
Az azonos IP használata nem vonja minden esetben magával a karakter kitiltását. A két vagy több karakter tömörülése klánba, közös támadások, egymás elleni támadások, a karakterek előnyhöz juttatása vagy bármiféle manipuláció kitiltást és eredményez.


Értelmező rendelkezés: Ha ugyanazon IP címről, ugyanazon a szerveren kettő vagy több karakter van játékban, az multinak minősül. A multi csak akkor nem tiltott, ha megfeleő indoklás mellett az erre szolgáló threadben bejelentést tettek a karakterek használói és ezt a TGO/GO/SGO engedélyezte (bejelentési kötelezettség + engedélyezési eljárás vége)! A bejelentés és engedélyezés elmaradása esetén az összes karakter kitilthatóak az azonos IP-ken! A szabályok szerint bejelentett és engedélyezett multi nem azt jelenti, hogy más szabályszegés esete miatt a karakter nem tiltható! Sőt! Ha még egy bejelentetlen karakter jelenik meg azon az IP címen, a már engedélyezett karakterek ismét tilthatóvá válnak! A piaci tápolások" visszaszorítása miatt is, itt emlékeztetünk minden felhasználót, hogy az is multinak minősül, ha valaki a piaci tranzakciók miatt tart egy gyengébb karaktert!!!II/b. karakter ideiglenes gondozása
A következő szabályokat betartva engedélyezett másik karakter ideiglenes gondozása

- A server GO -t mindig tájékoztatni kell a gondozás megkezdése előtt és csak akkor lehet megkezdeni a gondozást, ha azt a GO írásban jóváhagyja. Aki anélkül kezdi meg, az büntethető.
- Mindig le kell írni, hogy mettől meddig tart a gondozás (pl.: 09-26 -szerda - 10.03 szerda)
- 1 játékos egyszerre 1 számlát gondozhat ideiglenesen
- A gondozás folyamatosan maximum 7 napig tarthat
- A 7 nap letelte után ugyanazt a karaktert ugyanaz a személy csak újabb 7 nap letelte után gondozhatja újra
- A gondozás a számlatulajdonos belépésével véget ér

A gondozás alatt megengedett:

- Temetői munka
- Ember vadászat
- Karakter fejlesztése (Piac/gyakorlás)

A gondozás alatt nem megengedett:

- A gondozott karakterrel más karaktert támadni
- A gondozott karaktert saját karakterrel támadni
- A gondozott karakterrel üzenetet küldeni
- A gondozott karakter számla beállításait megváltoztatni
- A gondozott karakter esetleges klánjának beállításait megváltoztatni, valamint a klánt elhagyni

Ezek megszegése büntetést von maga utánIII Számlacsere
Minden egyes számla egy meghatározott fizikai személyhez tartozik, kinek az email címéhez csatolva lett.
Ha a játékosok a játék operátor segítsége nélkül cserélnek számlákat, akkor csak a karakterhez tartozó email címről fogadunk el panaszt vagy kérvényt.
A GO közreműködése nélkül végrehajtott karaktercserék esetében nincs lehetőség a karakterek visszaállítására vagy a számlák megmentésére.
A játék operátor könnyedén és ami fontos, biztonságosan tud karaktereket cserélni játékosok között.

Értelmező rendelkezés: Amennyibe valakinek ellopták a karakterét, csak abban az esetben van módunkban segíteni, ha az aktivációs mailben elküldött link még megvan. Ennek hiányában nem tudunk senkinek sem segíteni! Őrizzétek meg az aktivációs mailt, mert ha bajban vagytok, azzal tudtok magatokon segíteni!

§2 Hiba (bug) használata

Hibák, rendellenességek és a Bitefight programozásában jelentkező bug-ok használata előnyszerzésre szigorúan tilos!
A felhasználónak jogában áll a talált hibákat közölni a fórumon.
A hibák és hasonló jelenségek öncélú használata, a kihágás súlyosságától függően 1 napos eltiltástól, teljes kitiltásig terjedő büntetést von maga után.
Speciális karakterek használata karakterek neveiben bug használatnak minősül, mivel ez kísérlet keresések és támadások elkerülésére.

Hibahasználatnak számít a játék belső levelezésében letiltott játékosok barátkérvényben való üzengetése is.


Értelmező rendelkezés: A karakterek neveiben csak az ékezet nélküli magyar ABC betűi és 0-10 közötti számok lehetnek! Ennek megszegése büntetést von maga után, amelynek mértékét a mindenkor eljáró operátor állapítja meg.
§3 A játék normális működésének zavarása

Bizonyos telepített programok és módszerek indokolatlan forgalmat okozhatnak a játék szerverén, melyek zavarhatják vagy gátolhatják a játék működését.
Az ilyen tartalom kerülendő és tilos.
Kiemelendő jelentőséggel bír az automatikus és félautomatikus scriptek használatának tilalma, melyek befolyásolhatják a játék adatbázisát vagy játék utasításokat adhatnak ki.
Fenntartjuk a jogot, hogy az okozott kár költségeit és az Adminisztrátori költségeket visszaköveteljük.


§4 Zsarolás, káromkodás, megfélemlités, törvénybe ütköző magatartás

Zsarolások és fenyegetések a játékosok valós, fizikai (nem virtuális karakter) személye ellen a kihágás súlyosságától függően 2 napos eltiltástól törlésig büntetendők. Ezen eltiltás akár a fórumra is vonatkozhat.
A játékban káromkodás, a szexuális témájú linkek, faji, vallási előítéletek terjesztése, önkényuralmi jelképek használata, a közízlést sértő megnevezések használata és hasonló jellegű leírások, üzenetek, nevek, írása tilos!
A sértegetés és trágárság büntetése 1-14 nap kitiltás. Ennek mértékét, az eset súlyosságától függően, az eljáró operátor határozza meg. Különösen súlyos esetekben (pl. pornográf tartalmú linkek) a kitiltás akár 35 nap is lehet!

Értelmező rendelkezés: Sértésnek minősülhet bármilyen nem hétköznapi kijelentés, amit a feljelentő sértésnek érez! Itt kérünk meg mindenkit az intelligens és udvarias játékra!
§5 Zúzás

24 órán belül 5 támadásnál több ugyanarra a karakterre zúzásnak minősül. Ez nem engedélyezett. A 24 óra nem naptári nap, hanem a mindenkori 24 óra. (szombat reggel 8:23-től vasárnap reggel 8:23-ig például)

§6 Akadályozás


Abban az esetben, ha a karaktert egy másik karakter folytonos napi támadásokkal meggátolja a játékban vagy a fejlődésben, a karakter(ek) büntethetőek. A kihágás megállapítása mindenkor a Game Operator feladata.
(ez az akadályozás definíciója, az akadályozás szabálya itt található II. pont alatt )

II. Akadályozás
Abban az esetben, ha ugyanarra a karakterre egy másik karakter 4 napon belül (az első támadástól számított 96 órán belül) több mint 12 alkalommal támad , akadályozásnak minősül.


Értelmező rendelkezés: Itt nem 4 naptári napot kell érteni, hanem az első támadás időpontja a kezdet és utána még 11-szer támadhat 96 órán belül!
7§ 10+ szintes támadás

10-es szintkülönbséggel való támadás (lefele és fölfelé is) megengedett. 11-es vagy annál nagyobb szintkülönbségű támadás tilos és támadásonként egy nap kitiltást von maga után.

Értelmező rendelkezés: Aki egy nap háromszor is támad védett szintkülönbségű karakterre, az 3 nap kitiltást fog kapni! A kitiltások száma tehát összeadódik!

A rendszeresen szintkülönbséget sértő karakterek (már öt eset után) dupla kitiltást kapnak!

Értelmezős rendelkezés: Itt az operátor nem mérlegelhet, hanem kötelező a büntetés mértékét megduplázni! Az öt eset az nem feltétlen öt különböző karaktert jelent, lehet egyazon karakter ellen is öt büntetendő támadás.8§ Negatív megjelenítés

Tilos más játékosok és klánok neveinek negatív színben való feltüntetése, amely az eset súlyosságától függően 1-5 nap kitiltással büntetendő. A mérték megítélése az eljáró operátor feladata.
Értelmező rendelkezés: Tilos kritizálni, még célozgatni is más karakterre/klánra vagy az azt használó fizikai személyre! Negatív kritikának számít, ha valaki a nyertes csatáját teszi ki, hisz a másik fél a vesztes oldalon van!9§ SPAM

Tilos kéretlen leveket küldeni a játékban! A sorozatos kéretlen levél 3 nap kitiltással büntetendő! Különösen tilos barátkérelmekben üzengetni, beszélgetni! Ez utóbbi eset 5 nap kitiltással büntetendő.

Értelmező rendelkezés: SPAM-nek minősül a sorozatos MNT-re való felhívás, vagy bármilyen játékbeli cselekedetre való folyamatos felhívás! 2 ilyen levél után már a harmadik spamnek minősül!

Különösen tilos az olyan tartalmú levelek elküldése, ami arra irányul, hogy valaki a játékban tegyen, ne tegyen vagy tartózkodjon valamilyen cselekedettől.

Értelmező rendelkezés: Ez utóbbi szabály arra vonatkozik, hogy játékban mindenki a szabad akaratának megfelelően viselkedik. Támadhat, vehet/eladhat tárgyakat a piacon etc. Aki ebben a jogában fenyegetéssel korlátozza az 7 nap kitiltással büntetendő!10 § Jelszókéregetés és a karakter eltulajdonítás tilos és végleges kitiltást von maga után!11 § Karakterekkel való kereskedelem:

A karakter nem képezheti adás-vétel tárgyát valós anyagi vonzattal. (pénz és PK, vagy más játékbeli pluszokat adó valós pénzen vett bónusz akár ebben a játékban, akár más játékban). Ezen szabály megsértői végleges kitiltással büntetendők!12 § Alaptalan feljelentések
1 nap kitiltás jár, amitől csak és kizárólag akkor lehet eltekinteni, ha feljelentett azt maga kéri a fórumon.

Értelmező rendelkezés: Az számít jogtalannak, ha feljelentő a szabályok ismeretében tudhatta illetve tudnia kellett volna, hogy amit feljelentett az nem szabályellenes, ezért nem is büntethető!13§ Klánháborúk

Klánháború szabályai§14 Harapó link elhelyezése


A játékban mindenkinek van egy harapó linkje, amit az Áttekintés oldalon találhat meg.

Használhatóság:

* elküldheted barátaidnak e-mailben
* elküldheted barátaidnak bármely privát csatornán (msn)
*felteheted weblapodra, saját bemutatkozó oldaladra (egyértelmű megnevezés (Vámpíros-farkasemberes játék) kíséretében)
* használhatod az aláírásodban (egyértelmű megnevezés (Vámpíros-farkasemberes játék) kíséretében)§15 Visszavonás

Adott szerveren, GO (game operátor, játék felügyelő) által hozott döntéseket és ítéleteket csak a szerveren belül egy másik GO vagy SGO bírálhatja felül. Az SGO-ot fellebbezéssel lehet fordulni, ha jogtalannak ítélik meg büntetést. Amennyiben mégis jogosnak találja az SGO, akkor a büntetési tételt megduplázza.